Računovodstvene usluge

Osnovna računovodstvena usluga je u potpunosti usaglašena sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i ostalim relevantnim propisima i sadrži sledeće:
– vođenje glavne knjige
– vođenje analitičkih knjiga
– kupci, dobavljači,
– osnovna sredstva
– roba, materijal, gotovi proizvodi
– lična primanja zaposlenih
– proizvodnja
– obračun i evidencija PDV i ostalih poreskih obaveza
– završni obračun
– preuzimanje, dostava, čuvanje, arhiviranje i
– zaštita dokumentacije i podataka iz knjigovodstva

DETALJNIJE

Focus on the solution not on the problem.

Pogledajte našu ponudu