Šta je ERP?

Vladimir AtanackovicSoftver

Postavlja se pitanje – Šta je savremeni ERP?

ERP (engl. Enterprise Resource Planning – planiranje resursa u korporacijama) je proces u kome se planiraju poslovni resursi. U sprovođenju tog procesa obično je uključen neki poslovni informacioni sistemi tj. komercijalni softverski paket za velika preduzeća. Mala i srednja preduzeća nemaju organizacinu strukturu, a najčešće ni potrebu za planiranjem poslovnih resursa, pa ni za softverom koji se obično koristi pri planiranju.

Softver za velika preduzeća obuhvata sve standardne poslovne funkcije i ima mogućnost prilagođavanja konkretnim potrebama preduzeća, ćesto ne podržavajući lokalne standarde. Primena softverskih paketa može da doprinese značajnom poboljšanju kvaliteta proizvoda i usluga. Ova vrsta sistema realizuje, ili bolje rečeno, omogućava integraciju kompletnog funkcionisanja poslovnog sistema pomoću jednistvenog softverskog rešenja.

ERP predstavlja niz aktivnosti, podržanih od višemodulskog aplikativnog softvera, koji pomaže u upravljanju poslovnim, finansijskim aspektima poslovanja i ljudskim resursima. Uvođenje sistema podrazumeva analizu poslovnih procesa, obuku zaposlenih i nove radne procedure.

erp-infograph-01

Moduli

Najčešći moduli u ERP paketu mogu biti:

  • Upravljanje finansijama
  • Lanci snabdevanja – Supply Chain Management
  • CRM – Customer Relationship Management
  • Elektronsko poslovanje – E-Business
  • Upravljanje proizvodnjom
  • Upravljanje uslugama (Service Management)
  • Distribucija
  • Prodaja
  • Marketing

Ono što predstavlja najveće troškove uvođenja ERP sistema su konsultantske usluge – konsalting.

 

Podeli