Šta je ERP?

Vladimir AtanackovicSoftver

Postavlja se pitanje – Šta je savremeni ERP? ERP (engl. Enterprise Resource Planning – planiranje resursa u korporacijama) je proces u kome se planiraju poslovni resursi. U sprovođenju tog procesa … Read More