CRM

Nikola LalatovicSoftverLeave a Comment

CRM se može shvatiti kao skup alata za upravljanje poslovanjem i odnosima sa klijentima, koji omogućava potpunu povezanost klijenata sa svim procesima

Šta je ERP?

Vladimir AtanackovicSoftver

Postavlja se pitanje – Šta je savremeni ERP? ERP (engl. Enterprise Resource Planning – planiranje resursa u korporacijama) je proces u kome se planiraju poslovni resursi. U sprovođenju tog procesa … Read More