Računovodstvene usluge

Osnovna računovodstvena usluga je u potpunosti usaglašena sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i ostalim relevantnim propisima i sadrži sledeće:
– vođenje glavne knjige
– vođenje analitičkih knjiga
– kupci, dobavljači,
– osnovna sredstva
– roba, materijal, gotovi proizvodi
– lična primanja zaposlenih
– proizvodnja
– obračun i evidencija PDV i ostalih poreskih obaveza
– završni obračun
– preuzimanje, dostava, čuvanje, arhiviranje i
– zaštita dokumentacije i podataka iz knjigovodstva

racunovodstvokonsalting
Izrada specijalnih bilansa

– konsolidovani,
– deobni,
– bilansi pripajanja,
– likvidacioni…

Ostale usluge

– finansijska analiza poslovanja – racio analiza,
– prijava i odjava radnika sa upisom staža,
– izrada biznis planova,
– konsalting (knjigovodstveni, finansijski, poreski, investicioni…)

Placeholder

Zakoni i propisi


Računovodstvena usluga je u potpunosti usaglašena sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i ostalim relevantnim propisima


Placeholder

Obrasci


Preuzimanje, dostava, čuvanje, arhiviranje i zaštita dokumentacije i podataka iz knjigovodstva


Placeholder

Komentari i pitanja


Registrovani članovi mogu besplatno postavljati pitanja na našem forumu.

Najčešće postavljana pitanja

Šta je sve potrebno za osnivanje firme?

Registraciju osnivanja obavlja Agencija za privredne registre (u daljem tekstu APR) u saradnji sa Republičkim zavodom za statistiku i Poreskom upravom. APR će, u saradnji sa Zavodom za statistiku i Poreskom upravom izvršiti registraciju Vaše firme kojoj će biti dodeljen matični broj i poreski identifikacioni broj (skraćeno: PIB).

Koja dokumenta su neophodna?

Na šalteru APR-a predaju se:
– jedinstvena registraciona prijava (obrazac možeš preuzeti sa sajta Agencije ili popuniti na licu mesta);
– fotokopija lične karte ili pasoša osnivača;
– dokaz o uplati naknade za osnivanje (krajem 2011. godine iznosila je 4.500 dinara za preduzeće, a 1.200 dinara za preduzetnika);
– ako se registruješ za delatnost za koju se traži saglasnost nekog organa, potrebno je da podneseš i tu saglasnost.

Koliki su troškovi osnivanja firme?

Podeli