Karadjordjeva 27, 15000 Šabac
(066) 22 43 73

Osnovni podaci o kompaniji – prodavcu

Puno poslovno ime privrednog društva je: Office Software Solutions doo,

Sedište: Šabac, ulica: Karađorđeva  br. 27, I sprat, lok. 39,

PIB: 107109129

Matični Br: 20743085

Šifra delatnosti 6201 – Računarsko programiranje

Tekući račun: 170-0030035829000-19

Kontakt telefon: 015/314-051

Kontakt email adresa: office@oss.rs

Bilans.biz je brend kompanije Office Software Solution doo iz Šapca koja se bavi izradom knjigovodstvenih aplikacija, database aplikacija i raznorodnih poslovnih programa po zahtevu korisnika. Aplikacije razvijamo u Delphi okruženju uz korišćenje SQL relacionih baza podataka.

Visa Master Card Uni Credit Bank AllSecure Visa Master Card

© Copyright 2024 Office Software Solutions. All Rights Reserved.

Made with   by Office Software Solutions