Zanatlijska 15, sprat 2, lokal 80
(066) 22 43 73

RobinHood.OSS

RobinHood.OSS

 

Programski paket za obračun zarada i naknada zarada i drugih ličnih primanja za mikro, mala, srednja i velika preduzeća. Program je nastao kao rezultat višegodišnjeg iskustva u respektabilnim i ozbiljnim kompanijama i razvijao se pomoću sugestija korisnika.

Nastao je 2003. godine u daleko manjem obimu i obliku i u verziji 1.0 koja se dugo godina koristila i zadovoljavala potrebne velikog broja korisnika, verzija 2.0 se pojavila sa uvođenjem elektronske predaje prijava Poreskoj Upravi. Aktuelna verzija koja izlazi 30.04.2018. je 3.0 je daleko najsavremenija i savršenija u odnosu na sve prethodne izrađena najsavremenijim i modernijim softverskim alatima.

Napominjemo da će se sam modul nastaviti razvijati i u budućnosti tako da sve Vaše sugestije, komentare i utiske možete ostaviti na našem sajtu www.oss.rs ili na elektronsku poštu robinhood@oss.rs.

U budućnosti ćete imati mogućnost da uz doplatu otvorite i deo modula koji se bavi ljudskim resursima HR, kako bi uvek izabrali što kvalitetnijeg kandidata za određeno radno mesto koje, kao i upravljanje samim procesima konkursa i prijava kandidata za potrebna otvorena radna mesta u kompaniji.

 

Karakteristike softverskog paketa

 • jednostavnost
 • prilagodljivost
 • osim licence za operativni sistem i licence za aplikaciju, druge licence Vam nisu potrebne
 • mogućnost integracije i izvoza podataka kako bi mogli biti korišćeni u Vašim knjigovodstvenim i drugim softverima
 • neprestani razvoj i unapređenje zahvaljujući sugestijama i komentarima korisnika.

 

Načini obračuna zarada

 1. Obračun zarade prema ugovorenoj bruto zaradi za sat ili ukupnoj za mesec po svim tipovima časova rada (redovan rad, rad na praznik, prekovremeni časovi i slično).
 2. Obračun zarade prema ugovorenoj neto zaradi ukupnoj ili za sat koja sadrži sve tipove sati (redovan rad, rad na praznik, prekovremeni časovi i slično).
 3. Isplata akontacije po više tipova i vrsta i načina obračuna (u procentu od ugovorene zarade ili ugovoren apsolutni iznos i slično).
 4. Obračun doprinosa bez isplate zarade
 5. Obračun zarade osnivača koji nisu zaposleni
 6. Obračun lične zarade preduzetnika
 7. Obračuni naknada zaposlenim (prevoz, dnevnice, službeni put i slično).
 8. Obračun privremenih povremenih poslova i dopunskog rada (zaposlenih i nezaposlenih lica)
 9. Obračuni naknada koji se refundiraju od države (porodilje, bolovanje na teret fonda i slično).
 10. Drugi obračuni obuhvaćeni šifarnikom prihoda Poreske Uprave.

 

Dodatne opcije vezane za obračun

 • ugovorena zarada u koeficijentu za radno mesto (dinarski ili devizni…)
 • bonusi ili uvećanja zarada u vidu učestvovanja u rezultatu, učinku i slično vezanim u procentu ili dinarskim ili valutnim klauzulama.
 • dobrovoljni PIO koji uplaćuje poslodavac ili zaposleni
 • obustave po potrošačkim kreditima, finansijskim kreditima i pozajmicama, sudskim izvršenjima i slično (ugovorenim u apsolutnom iznosu dinarskom ili valutnom ili procentu ili razlomku), kao i uvid u stanje ostalih obaveza i slično po zaposlenom, po kreditoru i slično.

 

Dodatne karakteristike i pogodnosti aplikacije

 • očitavanje lične karte i automatski upis podataka sa iste o zaposlenom u bazu
 • kvalitetna i široka baza podataka o zaposlenim, kvalitetna evidencija potrebna za bolje upravljanje ljudskim resursima kompanije
 • veliki broj izveštaja i obrazaca usklađenim sa Zakonom za potrebe državnih organa i za unutrašnje potrebne same kompanije
 • izrada PPP-PD u elektronskom obliku XML fajl
 • izrada virmana za isplatu zaposlenima i Poreskoj Upravi, kao i ostalih vezanih za obračun (prema dobavljačima za obustave, kreditorima i finansijskim institucijama i slično)
 • još mnogo drugih pogodnosti koje će biti prilagođene korisniku uz samu implementaciju aplikacije
 • ažuriranje podataka i izmena Zakonskih i softverskih preko aplikacije i internetom
 • novosti i Zakonske izmene u vezi sa obračunima ažurne i pravovremeno objavljene
 • forum, blog i diskusije za sve klijente i registrovane korisnike softvera (razmena mišljenja, rešavanje nedoumica, diskusija sa kolegama i slično), a sve na našem sajtu.

 

Tipovi i način licenciranja

Licenca traje godinu dana u vidu pretplate uz mogućnost produženja na narednu. Važi i teče od momenta uplate. Tipovi plaćanja su virmanskom uplatom na račun ili platnom karticom preko našeg sajta. Kod plaćanja karticom postoji mogućnost uključivanja automatske obnove svake godine. Cenovnik možete pronaći na našoj stranici i vezan je i zavisi od broja lica u mesecu za koji se vrši obračun.

SPECIJALNA PONUDA VAŽI OD 12.03.2018. godine do 30.04.2018. godine gde se u pretprodaji može kupiti licenca sa 60% popusta za prvu godinu uz uslov obnove licence, prema važećem cenovniku za drugu godinu korišćenja.

U nadi da ćete postati naš klijent očekujemo, nakon objave verzije 3.0 i Vašeg preuzimanja sa našeg sajta licence i aplikacije, Vaše povratne komentare i sugestije kako bi što više unapredili aplikaciju.

Bilans.biz je brend kompanije Office Software Solution doo iz Šapca koja se bavi izradom knjigovodstvenih aplikacija, database aplikacija i raznorodnih poslovnih programa po zahtevu korisnika. Aplikacije razvijamo u Delphi okruženju uz korišćenje SQL relacionih baza podataka.

Visa Master Card Uni Credit Bank AllSecure Visa Master Card

© Copyright 2024 Office Software Solutions. All Rights Reserved.

Made with   by Office Software Solutions